プライバシーポリシー – Vi

Quy ước thành viên của JLEF support

Điều 1 (Mục đích)

Bản thỏa thuận quy ước này được tạo ra với mục đích để định ra các vấn đề cơ bản liên quan đến việc Tham gia và Rút lui của các thành viên của JLEF support (sau đây viết tắt là “JSS”) được điều hành bởi Tổ chức Japan Leading Edge Foundaton hàng đầu Nhật Bản (sau đây viết tắt là “Tổ chức JLEF”), cũng như quan hệ giữa JSS với các thành viên.

Điều 2 (Tư cách thành viên)

Người đủ tư cách là Thành viên, là người nước ngoài đồng ý với mục đích của JSS và hợp tác để thực hiện suôn sẻ các hoạt động của JSS, sẽ là thành viên dựa trên thỏa thuận quy ước này. Thuật ngữ “người nước ngoài” trong thỏa thuận quy ước này có nghĩa là người không mang quốc tịch Nhật Bản.

Điều 3 (Nội dung của dịch vụ này)

Nội dung của các dịch vụ do Tổ chức JLEF cung cấp cho các thành viên của JSS như sau (sau đây gọi là “Dịch vụ này”).

 1. Cung cấp thông tin qua video, v.v.
 2. Thành lập quầy trao đổi, tư vấn
 3. Cung cấp một nơi để tương tác giao lưu bằng cách tổ chức các sự kiện, v.v.
 4. Thực hiện các chương trình quà tặng đặc biệt, khuyến mại, v.v.
 5. Dịch vụ học tập (dạy học tiếng Nhật, chuẩn bị cho các kỳ thi tư cách năng lực, v.v.)
 6. Cung cấp thông tin thông qua việc liên kết phối hợp với các tổ chức dịch vụ và tổ chức Đoàn thể khác như Trung tâm dịch vụ thường trú nước ngoài, v.v.

Điều 4 (Cách tham gia)

Những người muốn gia nhập JSS (cụ thể là người nước ngoài), sẽ thực hiện việc xin đăng ký trực tuyến và trở thành thành viên chính thức của JSS sau khi đăng ký thành viên hoàn tất. Theo nguyên tắc chung, việc đăng ký thành viên được thực hiện bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký thành viên chuyên dụng.

Điều 5 (Thay đổi thông tin đăng ký)

Nếu có sự thay đổi thông tin đăng ký, thành viên sẽ chỉnh sửa thông tin đăng ký ngay lập tức. Ngoài ra, nếu thành viên cần gửi các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, thành viên đó phải tuân thủ các hướng dẫn của JSS.

Điều 6 (Hủy đăng ký, v.v.)

Nếu thành viên thuộc bất kỳ lý do nào sau đây, Tổ chức JLEF có thể tạm thời đình chỉ việc sử dụng dịch vụ này đối với thành viên hoặc hủy bỏ Tư cách thành viên, có thể thông báo trước hoặc không thông báo trước về việc này.

 1. Thành viên vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận quy ước này.
 2. Thông tin đăng ký của thành viên bị sai, lỗi nhập thông tin, thiếu sót trong tất cả hoặc một phần của thông tin đã đăng ký.
 3. Thành viên là người của lực lượng chống phá xã hội, v.v. (xã hội đen, nhóm cánh hữu, lực lượng chống đối xã hội và những người tương đương khác; sau đây sẽ áp dụng điều tương tự), hoặc Nếu tổ chức JLEF xác định rằng Tổ chức của thành viên đó có tham gia vào một số hình thức trao đổi với các lực lượng chống phá xã hội như tham gia vào việc duy trì vận hành, quản lý các lực lượng chống phá xã hội, v.v. thông qua việc tài trợ hoặc các phương tiện khác.
 4. Ngoài ra, khi Tổ chức JLEF xác định rằng người nước ngoài đó không thích hợp để tiếp tục đăng ký làm thành viên.
 5. Thành viên đã không sử dụng dịch vụ này trong thời gian dài từ 6 tháng trở lên.

⒉ Thành viên có thể tự hủy việc đăng ký làm thành viên của mình bằng cách thông báo cho Tổ chức JLEF theo phương thức do Tổ chức JLEF quy định.

Điều 7 (Chi phí)

Các thành viên có thể sử dụng dịch vụ miễn phí. Tuy nhiên, Tổ chức JLEF không đảm bảo rằng các thành viên sẽ có thể sử dụng Dịch vụ này miễn phí trong tương lai, và Tổ chức JLEF có thể định giá cho một phần hoặc toàn bộ dịch vụ này sau khi đã thông báo trước cho các thành viên.

Điều 8 (Sử dụng dịch vụ này)

Trong thời gian khi việc đăng ký thành viên có hiệu lực, các thành viên có thể sử dụng dịch vụ này theo phương thức do Tổ chức JLEF quy định, trong phạm vi mục đích của thỏa thuận này và trong phạm vi không vi phạm thỏa thuận này.

2. Để nhận được sự cung cấp của dịch vụ này, những sự chuẩn bị cần thiết như máy tính, phần mềm, các thiết bị khác, đường truyền thông tin liên lạc khác v.v. phải được thực hiện với chi phí và trách nhiệm của thành viên.

Điều 9 (Các vấn đề bị cấm)

Thành viên không được thực hiện các hành vi sau đây.

 1. Báo cáo nội dung sai sự thật.
 2. Đăng ký / thông báo sử dụng tên của người khác / thông tin cá nhân của người khác
 3. Các hành vi vi phạm quyền nhãn hiệu, vi phạm bản quyền, các hành vi làm tổn hại đến các quyền lợi khác
 4. Bán lại dịch vụ này
 5. Các hành vi vu khống, vu khống bên thứ ba và các hành vi gây tổn hại đến danh dự hoặc uy tín của bên thứ ba
 6. Các hành vi gây trở ngại hoặc cản trở hoạt động của dịch vụ này
 7. Hành vi gây rắc rối cho người dùng khác hoặc gây thiệt hại cho người dùng khác
 8. Các hành vi khác mà Tổ chức JLEF đánh giá là không phù hợp

Điều 10 (Đình chỉ dịch vụ này, v.v.)

Tổ chức JLEF có thể tạm dừng hoặc đình chỉ, toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho các thành viên trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.

 1. Thực hiện công việc kiểm tra hoặc bảo trì thường xuyên hoặc khẩn cấp đối với hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này.
 2. Trường hợp máy tính, đường truyền liên lạc, v.v. bị dừng do sự cố
 3. Trường hợp dịch vụ này không thể hoạt động do các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, dừng cấp điện, thiên tai, v.v.
 4. Ngoài ra, khi Tổ chức JLEF xác định rằng việc đình chỉ hoặc tạm dừng là cần thiết

2. Việc cung cấp dịch vụ này có thể bị chấm dứt theo điều kiện của Tổ chức JLEF. Trong trường hợp này, Tổ chức JLEF sẽ thông báo trước cho các thành viên.

3. Dựa trên Điều khoản này, ngay cả khi Tổ chức JLEF đình chỉ hoặc tạm dừng, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ này, thành viên sẽ không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Tổ chức JLEF, bao gồm cả yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 11 (Chú ý về việc tải xuống dữ liệu, v.v.)

Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ, cũng như khi bắt đầu sử dụng dịch vụ, khi tải xuống dữ liệu từ trang web của dịch vụ này, trong trường hợp máy tính của thành viên cái đặt một phần mềm nào đó, cần chú ý để tránh làm mất hoặc thay đổi thông tin do các thành viên nắm giữ, hoặc hư hỏng của thiết bị. Tổ chức JLEF sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà các thành viên phải chịu.

Điều 12 (Đăng dự án kế hoạch)

Thành viên phải bảo đảm không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của bên thứ ba bằng nội dung, văn bản, hình ảnh, video và các dữ liệu khác của dự án kế hoạch được đăng tải hoặc truyền tải trên trang web dịch vụ hoặc dịch vụ này. Trường hợp thành viên không đảm bảo đúng, chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại mà Tổ chức JLEF phải gánh chịu.

2. Khi đăng hoặc truyền tải một dự án kế hoạch trên trang web dịch vụ hoặc dịch vụ này, thành viên phải tuân thủ các điều kiện được yêu cầu thêm riêng bởi Tổ chức JLEF hoặc bên thứ ba được Tổ chức JLEF chấp thuận.

Điều 13 (Miễn trừ trách nhiệm)

Tổ chức JLEF không bảo đảm cho các thành viên về chất lượng cũng như thông tin của dịch vụ này. Ngoài ta, Tổ chức JLEF cũng không chịu trách nhiệm cho các thành viên của mình về tất cả những tổn thất cũng như tổn hại phát sinh liên quan hoặc nguyên nhân bởi những khiếm khuyết trong dịch vụ này (bao gồm cả việc dữ liệu đã nhập bị mất vì một nguyên nhân nào đó).

⒉ Tổ chức JLEF không đảm bảo rằng khi sử dụng dịch vụ này, máy tính của các thành viên sẽ không bị thiệt hại bởi các chương trình có hại như vi rút máy tính, v.v.

⒊ Tổ chức JLEF không đảm bảo hoạt động của bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào được các thành viên sử dụng khi sử dụng dịch vụ này.

⒋ Tổ chức JLEF sẽ không chịu các chi phí liên lạc phát sinh khi các thành viên sử dụng dịch vụ này.

⒌ Tổ chức JLEF sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về vấn đề thiệt hại được gây ra bởi xung đột giữa các thành viên với nhau, giữa thành viên với bên thứ ba, thiệt hại do bên thứ ba gây ra cho thành viên hoặc liên quan đến việc xem dịch vụ của bên thứ ba, v.v. (bao gồm cả việc thành viên đã bị tổn hại vì vấn đề thông tin cá nhân bị thu thập bằng cách nào đó và sử dụng với mục đích xấu bởi bên thứ ba).

⒍ Ngoài các quy định tại Điều này, Tổ chức JLEF sẽ không bồi thường các khoản lợi nhuận bị mất, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt và phí luật sư của các thành viên, v.v.

⒎ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa thành viên và bên thứ ba, tranh chấp sẽ được giải quyết giữa thành viên và bên thứ ba và Tổ chức JLEF sẽ không chịu trách nhiệm về tranh chấp đó.

8. Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp không nhận được dịch vụ này do thành viên không thay đổi thông tin đăng ký, dẫn đến sai lệch, lỗi nhập thông tin, hoặc thiếu sót trong mô tả của một phần hoặc tất cả thông tin.

Điều 14 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

Thông tin cá nhân của các thành viên sẽ được quản lý dựa trên chính sách bảo vệ thông tin cá nhân do Tổ chức JLEF thiết lập.

Điều 15 (Bổ sung hoặc thay đổi các điều khoản)

Các vấn đề không được quy định trong thỏa thuận quy ước này, sẽ được quy định bởi một nghị quyết của hội đồng quản trị của Tổ chức JLEF.

2. Tổ chức JLEF có thể thêm hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần của thỏa thuận quy ước này, bao gồm cả nội dung về quyền lợi và phí thành viên, bằng một nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các Điều khoản do Tổ chức JLEF bổ sung hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web của Tổ chức, và các Thành viên sẽ bị ràng buộc bởi các Bổ sung hoặc Sửa đổi của các Điều khoản này sau đó.

Các điều khoản bổ sung Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm Reiwa thứ 3.